Merdiven Otomatiği Tesisatı Uygulama Devresi (16)

Amaç: Merdiven otomatiği tesisatını kavrar.

Giriş:  Merdiven otomatiği tesisleri, çok katlı binaların lambalarının belirlenen sürelerde yanıp sönmesini sağlar. Butonlardan herhangi birine basıldığında lambalar yanar, belirli bir süre sonunda enerji kesilir ve lambalar söner. Merdiven otomatiğine bağlı lambaların çalışma (yanma) süresi, merdiven otomatiği üzerinde bulunan potansiyometre düğmesiyle ayarlanır.

Kullanılacak Elemanlar:
    1.       1 Adet Merdiven Otomatiği
    2.       1 Adet 6/25A Sigorta
    3.       4 Adet Buton
    4.       2 Adet Duy
    5.       2 Adet Lamba
    6.    İletken Tel
İşlem Basamakları:
    1.       Plançete üzerinde boruları kapalı şemaya göre döşeyiniz.
   2.       Plançete üzerine döşenmiş olan borular üzerinde sigorta, buton, merdiven otomatiği ve duy yerlerini belirleyiniz.
    3.       İletkenleri gerekli uzunlukta keserek açık şemaya göre borular içerisine döşeyiniz.
    4.       İletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız.
    5.       En az 1,5 mm² yalıtılmış iletken kullanınız.
    6.       Sigorta, duy ve butonları uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz.
    7.       Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız.
    8.Ampulleri duya takarak ve merdiven otomatiğinin zaman ayarını yaparak çok dikkatli olarak enerji veriniz.