Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi (15)

Amaç: Vaviyen anahtar tesisatı uygulama devresini kavranması.
Giriş:
Bir lambayı veya bir grup lambayı (alıcıyı) iki ayrı yerden aynı zamanda veya farklı zamanlarda yakıp söndüren anahtar çeşididir. Bir tesis için iki anahtar kullanılır. Üç adet bağlantı ucuna sahiptir. Birinci anahtarın orta uçu faz iletkenine, diğer anahtarın orta ucu lambaya bağlanır. Her iki anahtar arasına iki adet iletken çekilerek diğer uçlara bağlanır.Çift girişli uzun koridorların giriş ve çıkışlarına, iki katlı yerlerin merdiven arası aydınlatması, iki odanın aynı balkona açılması durumunda kullanılır. Faz anahtarın orta ucu ve diğer basılı kontaktan, diğer anahtarın basılı kontağından orta uca geçerek lambaya ulaşır. Lambaya nötr direk bağlı olduğu için fazda anahtarlardan geldiğinde lamba yanar. Anahtarların herhangi birine basıldığında lamba söner.
Kullanılacak Elemanlar:

İşlem Basamakları:
    1.       Vaviyen anahtarın birinin orta ucuna faz, diğer anahtarın orta ucuna lamba ucu bağlanmalıdır. Diğer boşta kalan ikişer bağlantı klemens uçları iki iletkenle karşılıklı birleştirilmelidir.
     2.       Plançete üzerinde borular döşenmemişse, kapalı şemaya göre boruları şeyiniz.
     3.       Plançete üzerine döşenmiş olan borular üzerinde sigorta, anahtar ve duy yerlerini belirleyiniz.
     4.       İletkenleri gerekli uzunlukta keserek açık şemaya göre borular içerisine döşeyiniz.
     5.       Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır.
     6.       İletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız.
     7.       Vaviyen anahtarın birinin orta ucuna faz gelmesine dikkat ediniz.
     8.      Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek şekilde bağlantı yapınız.
     9.       En az 1,5 mm² yalıtılmış iletken kullanınız.
    10.    Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz.
    11.    Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız.
    12.Ampülü duya takarak çok dikkatli olarak enerji veriniz (220 Volt).