Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresi 14

Amaç: Adi anahtar ve priz tesisatı uygulama devresinin kavranması.
Giriş: 

·         Tesisatta prizler ve lambalar İç Tesisat Yönetmeliği gereği ayrı ayrı linyelere bağlanır. Fakat lamba linyesine, bir priz bağlanabilir.Priz, elektrik aygıtlarına, bir elektrik devresinden fiş aracılığı ile doğrudan veya uzatma kablosu ile enerji alınması için kullanılan bir araçtır.Devremiz adi anahtar tesisatına priz ilave edilmesiyle oluşmuştur. Adi anahtar lambaya kumanda için kullanılmaktadır. Priz ise bir alıcıya enerji almak için kullanılmaktadır.
       Kullanılacak Elemanlar:

İşlem Basamakları:
   1.       Adi anahtar tesisatı devresine ilave olarak priz konulmuştur. Yalnız burada priz ve ana kablo en az 2,5 mm² kesitinde kablodan olmalıdır. Eğer adi anahtar ana kablosu 2,5 mm² kesitinde çekilmediyse tesisat kablosu yeniden çekilmelidir.
    2.       Plançete üzerine döşenmiş olan borular üzerinde sigorta, priz, anahtar ve duy yerlerini belirleyiniz.
    3.       İletkenleri gerekli uzunlukta keserek, açık şemaya göre borular içerisine döşeyiniz.
    4.       Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır.
    5.       İletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız.
    6.       Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek şekilde bağlantı yapınız.
    7.       Buat içinde klemens kullanarak ekleme yapınız.
    8.       Aydınlatma devresinde en az 1,5 mm² yalıtılmış iletken kullanınız.
    9.       Priz ve ana girişe 2,5 mm² kablo çekilmelidir.
   10.   Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz.
   11.   Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız.
   12.   Ampülü duya takarak, çok dikkatli olarak enerji veriniz (220 Volt).
   13.Prize uygun güçte alıcı bağlayınız.