Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresi 12

Amaç: Adi anahtar tesisatı uygulama devresinin kavranması.

Giriş: 
 Bir lambayı veya bir grup lambayı aynı anda, aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan anahtarlara adi anahtar denir. Bu anahtarlar aspiratör, ısıtıcılar, küçük güçlü elektrikli alıcıların kumandasında da kullanılır. Bir giriş ve bir çıkış olmak üzere iki bağlantı ucu vardır.


·         Klemens, aydınlatma ve güç tesislerinde buat (ek kutusu) içinde eklerin  (iletken bağlantılarının) yapılması için kullanılan gereçtir.
·         Duy, elektrik lambasının, vidalanarak veya takılarak elektrik tesisine bağlanmasını sağlayan gereçtir.
      Devrede uygun bağlantılar yapıldıktan sonra anahtarı konum değiştirdiğimizde lambaya faz gelir, nötr direk lambaya bağlı olduğundan lamba enerjilenir ve ışık vermeye başlar. Anahtarı konum değiştirdiğimizde lambaya gelen faz kesilmiş olur ve lamba söner.


       Kullanılacak Elemanlar:
    İşlem Basamakları:
    1.       Plançete üzerinde borular döşenmemişse, kapalı şemaya göre boruları döşeyiniz.
    2.       Plançete üzerine döşenmiş olan borular üzerinde sigorta, anahtar ve duy yerlerini belirleyiniz.
    3.       İletkenleri gerekli uzunlukta keserek, açık şemaya göre borular içerisine döşeyiniz.
    4.       Anahtar eğer sıva altı seçilirse ona uygun kasa kullanılmalıdır.
    5.       İletken uçlarını uygun araç kullanarak soyunuz ve bağlantıları yapınız.
    6.       Duyun iç orta kontağına faz denk gelecek şekilde bağlantı yapınız.
    7.       En az 1,5 mm² yalıtılmış iletken kullanınız.
    8.       Sigorta, duy ve anahtarı uygun ağaç vidaları ile yerlerine monte ediniz.
    9.       Gerekli kontrolleri yaparak buat kapağını kapatınız
   10.    Ampülü duya takarak, çok dikkatli olarak enerji veriniz(220 Volt).