Bir Kat Bir Daireli Kapı Otomatiği ve Zil Tesisatı Uygulama Devresi 10

Amaç: Bir kat bir daireli kapı otomatiği ve zil tesisatı devresinin kavranması.

Giriş: Kapı otomatiği bir alıcı çeşidi olup içindeki bobin enerjilenince gerili yay tırnaktan kurtulur ve kapı ılır. 12 Volt ile çalışır. Eğer kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarının iyi yapılması gerekir. Kapı otomatiği (kapı kiliti) apartman giriş kapısı üzerindedir. Apartman kapısındaki zil butonuna (Z) basıldığında dairedeki zil çalar. Daire içindeki kapı otomatiği butonuna (K) basıldığında apartman giriş kapısı ılır. Daire kapısına gelindiğinde buradaki zil butonuna (Z) basılınca tekrar dairedeki zil çalar. Zil butonları birbirine paralel bağlıdır.
Kullanılacak Elemanlar:
İşlem Basamakları:
    1.       Devre bir kat bir daireli olduğuna göre binanın girişi ve üstünde bir kat var demektir. Tesisatı şerken buna dikkat etmeliyiz.  Plançeteyi dikey olarak tutmalıyız.
    2.       Devre şemasına göre elemanları seçiniz, plançete üzerinde buton, zil ve kapı otomatiği yerlerini belirleyiniz.
    3.       Plançetede borular döşenmemişse kapalı şemaya uygun olarak boruları şeyiniz(kroşelerle).
    4.       Plançete üzerindeki borular içerisinden, açık şemaya uygun olarak iletkenleri geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz.
    5.       Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek yerini yalıtınız.
    6.       Buton, zil ve kapı otomatiğini yerine ağaç vidası ile monte ediniz.
    7.       İletkenlerin uçlarını soyarak buton, zil ve kapı otomatiğini bağlayınız ve devreye enerji vererek çalıştırınız.
    8.       Kapı otomatiği zincirli tip ise gergi ayarını yapınız.
    9.       Kesinlikle enerji altında çalışmayınız.
    10.    İş güvenliği tedbirlerine uyunuz.
    11.El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz.