Diyak'ın Avometre ile Sağlamlık Kontrölü (12)

DENEYİN AMACI         : Diyak’ ın AVOmetre ile sağlamlık kontrolünü yapmak ve uçlarını bulmak.
TEORİK BİLGİLER       : Diyak iki adet zener diyodun (Örneğin 33 voltluk) birbirine ters olarak paralel (ya da seri) bağlanmasıyla oluşan elektronik devre elemanıdır. Kırılma gerilimi her iki yönde eşit olup, çoğunlukla triyaklı devrelerde tetikleme amacıyla kullanılırlar.
Ölçü aleti ohm kademesine (veya —-►)— kademesine) alınır. Ölçü aletinin probları diyak uçlarına değdirilir. Bu durumda yüksek direnç görülür. Yani ölçü aleti değer göstermez. Uçlar değiştirildiğinde aynı durum oluşur. Diyak' ın devrede kullanımı sırasında yönü farketmez. Piyasada bulunan diyaklardan bazıları BR100, DB3, MPT32 'dir.
 DENEY BAĞLANTI ŞEMASI:


DENEYDE KULLANILAN ALETLER:
1-Diyak
2-AVOmetre

DENEYİN YAPILIŞI                  :
1- Ölçeceğiniz diyak’ ın ayaklarını 1 ve 2 olarak isimlendiriniz.
2- AVOmetreyi Ohm konumuna alınız.
3- Tabloyu dolduracak şekilde ayakları karşılıklı ölçünüz, tabloya kaydediniz.
GÖZLEM TABLOSU                 :
SORULAR                    :

1- Ölçüm sonucuna göre diyak’ ın A2-A1 uçlarını nasıl bulursunuz?
2- Diyak’ ın eşik geriliminin kaç volt olduğunu nasıl ölçersiniz?
3- Doğrultma amacıyla diyak kullanmak mümkün müdür?