İki Buton Bir Zil Tesisatı Uygulama Devresi 9

Amaç: İki buton ile bir zilin çalıştırılması devresinin kavranması.

Giriş: Bir buton bir zil tesisatının borularını ve buatlarını sökmeden, iki buton bir zil tesisatını da yapabilirsiniz. Bir zil bir buton tesisatında, butona paralel olarak bir buton bağladığımızda iki buton bir zil bağlantısını yapmış oluruz. İki katlı bir apartman ve küçük bir işyeri örneğinde olduğu gibi bir kişiyi birden fazla kişinin çağırması veya haber vermesi gerekebilir. Bu durumda iki buton ile bir zil tesisatı kullanılır. Butonların hangisine basılırsa basılsın zil çalışacaktır. Devrede butonlar zile seri, birbirine paralel bağlanırlar ve buton sayısı istendiği ölçüde arttırılabilir.

 Kullanılacak Elemanlar:
İşlem Basamakları:
    1.       Bir buton iki zil tesisat döşenmiş boruları bu devre içinde kullanılabilir.
    2.       Plançete üzerindeki borular içerisinden, açık şemaya uygun olarak iletkenleri geçiriniz, iletkenleri lüzumsuz yere kesmeyiniz.
    3.       Buat içerisinde klemens kullanarak veya tekniğine uygun olarak ek alınız ve ek yerini yalıtınız.
    4.       Buton ve zilleri yerine ağaç vidası ile monte ediniz.
    5.       İletkenlerin uçlarını soyarak buton ve zilleri bağlayınız ve devreye enerji vererek çalıştırınız.
    6.       Kesinlikle enerji altında çalışmayınız.
    7.       İş güvenliği tedbirlerine uyunuz.
    8.       El aletlerini kullanırken çok dikkat ediniz.

Sorular:

1.   Butonlar birbirine seri bağlanırsa ne olur, araştırınız.